Pctowiec

Temat: Sekwencja ludzkiego genomu nie wystarczy, aby wyjaśnić
...ani też sposobu kodowania, niezbędnych do budowy każdego organizmu wielokomórkowego rozwijającego się z JEDNOKOMÓRKOWEJ zygoty, takich programów genetycznych jak:. -podstawowego programu genetycznego kodującego, parametryczny plan cząsteczkowej budowy każdej komórki. -nie zidentyfikowano też, a tym samy nie rozszyfrowano dotychczas programu genetycznego kodującego parametryczny plan komórkowo-anatomicznej struktury budowy organizmu wielokomórkowego. A niestety tylko z pomocą takich planów budowy, fizycznie możliwe jest sterowanie uruchamianiem kolejnych etapów funkcjonowania kaskady genów regulatorowych, określających strukturę budowy każdej nowej komórki, oraz uruchamianie funkcji które mają być prze tę komórkę pełnione w rozwijającym się organizmie wielokomórkowym. I rzetelnie przyzna to każdy kompetentny konstruktor,...
Źródło: forum.dlapolski.pl/viewtopic.php?t=701